Vadászati Információs Portál

 

 

A társas vadászatok vadászias viselkedési szabályai

 

Eligazítás a helyi szokások figyelembevételével

 

 

Illik

- jelentkezni a vadászat vezetőjénél és a balesetvédelmi oktatás elismerését aláírni.

- személyes vendégünket bemutatni a vadászat vezetőjének, illetőleg valamennyi vadásztársnak.

- a vadászat vezetője által elmondottakat morgolódás és nemtetszésünk jelzése nélkül tudomásul venni.

- a számunkra kijelölt helyet megköszönni és azt kritika nélkül elfogadni.

Nem illik

- köszönés és kalapemelés nélkül a vadászkompániához vagy annak egy részéhez odamenni.

- a vendég bemutatását elmulasztani.

- kalapban fogadni a vadászatvezető köszöntését.

- az eligazítás alatt beszélgetni, mászkálni, felszerelést rakosgatni.

- az eligazításra, a helyek kijelölésére, az elhangzottakra rosszalló, hangos megjegyzéseket tenni.

 

A lőállások és helyek szétosztása

 

- a vadászatvezetőnek a vadászat megkezdése előtt tudni, hogy az adott vadászaton a helyek elosztása milyen rendező elv szerint történik:

 

A rang szerinti elosztás elve:

Fizető vagy protokoll vendégeket rang szerinti sorrendben az esélyesebb lőállásokra állítani.

A csoportvezető, kísérő vagy protokollfőnök által megadott sorrendet figyelembe venni.

 

Az igazságos elosztás elve:

Sorsolni, ahol mindenkinek egyforma az esélye.

Először a vendégvadászokkal, majd kor szerint a helybeliekkel a számokat kihúzatni.

 

Az udvariasság szerinti elosztás elve:

Az idősebb, nehezen mozgó vadásztársaknak a kényelmesebb, könnyebben megközelíthető helyeket adni.

 

Az eredményesség szerinti elosztás elve:

Az esélyes lőállásokra a legjobb tudású vadászokat állítani.

- a rendező elveket összekeverve alkalmazni.

- a kijelölt vagy kisorsolt lőállást kritizálni, elcserélni, engedély nélkül elhagyni.

 

Viselkedés a hajtásban

 

- a felvett távolságokat a hajtásban végig tartani.

- fedett terepen mind az apróvad-, mind a vaddisznó hajtásban a hajtóvonalban haladóknak időnként hanggal jelezni a hollétüket.

- a jobb lőpozició elérése miatt a megadott iránytól eltérni.

- kikerülni a nehezebben járható sűrűket, vadrejtőket.

 

A vaddisznó hajtás

 

- a felvezető mögött csendben elfoglalni a kijelölt helyet.

- a szomszédot kézjelekkel figyelmeztetni a felé közeledő vadra.

- a szomszéd eredményes lövéséhez némán kalapemeléssel gratulálni.

- más által megsebzett vadat terítékre hozni.

- a kijelölt helyet elhagyni, néhány méterrel arrébb menni és ezzel a szomszédok lőirányait korlátozni.

- az elálló-sorban mozgolódni, zajongani, beszélgetni.

- más lőállása előtt vagy felé haladó vadra lőni.

- a szomszédhoz közelebb lévő vadra lövést tenni.

- más által halálosan sebzett vad tulajdonjogát vitatni.

- a tévedésből meglőtt vadat letagadni, sorsára hagyni.

Fácán és nyúl vadászat

 

- a szokásos felszerelési tárgyakon kívül aggatót, a vad szállítására alkalmas eszközt vinni.

- bármelyik hajtási formátumban a sort és a távolságot tartani.

- a szomszéd által elhibázott vadra lövést tenni.

- mértékletesnek lenni a lövésnél, a hajtó nem teherhordó, 8-10 vadat ne vitessünk vele egyszerre.

- közös lövés esetén az elejtett vadat a másik vadásznak felajánlani.

- más vadász szép lövéséhez gratulálni, hangos brávóval és/vagy látványos kalapemeléssel.

- a hajtóvonal elé menni, lemaradni (zsákolni).

- a szomszéd előtt kelő, felé futó vagy repülő vadra lőni.

- más által lőtt vadat sajátunkként felvenni és bediktálni.

- közösen lőtt vadon veszekedni.

- pocsékká lőtt vadat eldobni, eldugni.

 

A teríték

 

- az egyes vadfajok terítékére vonatkozó előírásokat ismerni, gyakorolni.

- minden társas vadászat végén az eredménytől függetlenül — terítéket készíteni.

- a teríték ünnepélyességét máglyákkal, levágott lombos ágakkal, stb. díszíteni.

- a vadászat vezetőjének — a terítékkel szemben állva — a vadászokat a teríték jobb oldalára, a teríték bal oldalára a hajtókat felállítani. A kürtösök helye a terítékkel szemben a hajtók oldalán, a vadászat vezetője mögött van. A vadászatvezető jelentését fogadó vadásznak a teríték előtt, a vadászok oldalán — néhány lépéssel előbb — kell állnia.

- a vadászoknak a vad végtisztességének megadása alatt fedetlen fővel állniuk.

- a vadászatvezetőnek — levett kalappal — jelentést tennie a terület vagy a vendégek legrangosabb vadászának.

- ezt követően felavatni az első vadját elejtő vadászt/vadászokat.

- a teríték átadása után — illetőleg az avatást követően — ismertetni a kompetenciaosztás rendjét.

- az ismertető után meginvitálni egy koccintásra a jelenlevőket.

- a terítéket betonon, aszfalton, nem természetes környezetben elkészíteni.

- a terítéken fekvő vadat átlépni, belerúgni, méltatlan módon bánni vele.

- a teríték átadása előtt elmenni a vadászatról.

 

A jelentés javasolt szövege

 

 

Tisztelt XY, kedves vadásztársak!

A mai vadászaton terítékre került …db vad. Ebből(A rendelkező elv alapvetően a vadászható vadfajok testnagysága. A nagyvad terelő vadászata esetén a sorrend: gím, dám, muflon, őz, vaddisznó, ragadozók. Vaddisznó hajtás esetén: kan, koca, süldő, malac.

Apróvad vadászata esetén: mezei nyúl, fácán, fogoly, vadliba, vadkacsa, utána a szőrmés és szárnyas ragadozók.)

Köszönöm (a vadászok felé fordulva) a fegyelmezett és eredményes vadászatot, (hajtók felé fordulva) köszönöm a hajtók és segítők munkáját. Közösen adjuk meg a végtisztességet a terítékre került vadnak. (Egyperces, néma vigyázzállással és ha van kürtös, ilyenkor kell elfújni valamennyi terítéken lévő vad halálát jelző szignált, és a végén a hallalit)

 

A kompetencia szétosztása

 

- a helyi gyakorlatot kialakítani, a legigazságosabb szokásokat tudomásul venni.

- először a vendégeknek adni kompetenciát.

- ha mód van rá, a hajtóknak is kompetenciát adni.

- a kapott vadászrészt kézfogással, kalapemeléssel megköszönni.

- különbséget tenni a részvevő vadászok között a kompetencia osztása során.

 

 

 

Az összeállítást készítette:

 

Agyaki Gábor, Bránya János, Dúcz László,Homonnay Zsombor, Mátyás Ferenc, dr. Nédics István,
Pomázi Ágoston, Ring Péter, Somfalvi Ervin.


Szerkesztette: Csekő Sándor