Vadászati Információs Portál

 

 

 

A vadászias viselkedés illemszabályai, ha nem egyedül vadászunk

 

Cserkelés közben

 

Illik

 

- a cserkelés tervezett távolságáról, nehézségéről előre tájékoztatni a vendéget.

- a vendégnek előre bejelenteni fizikai terhelhetőségének határait.

- a terep adottságainak és az időjárásnak megfelelő öltözetben cserkelni.

- a vendéget udvariasan figyelmeztetni, ha cserkelés közben túl melegen van öltözve, illetőleg fel kell hívni a figyelmét a meghűlés veszélyeire.

- a kísérő tempóját, mozgását maximum két-három lépéssel lemaradva, lehetőleg a nyomába lépve követni.

- a vendég tempójához a kísérőnek alkalmazkodnia.

- a kísérő mozgását figyelni, hogy a jelzéseit érzékelni, végrehajtani tudjuk és megállni, ha ő megállt.

- a hátul haladó vadásznak is jeleznie, ha valamit észlelt.

- egyenetlen terepen gyakrabban közös(!) pihenőt tartani.

- mielőtt kibukkannának a dombél mögött, megvárni, amíg a vadász kifújja, kipiheni annyira magát, hogy lőni tudjon.

- a vendéget folyamatosan tájékoztatni arról, hogy a terület melyik részén járnak, mi a neve az adott rétnek, hegynek, stb.

- a A szép tájra, kilátásra, stb. felhívni a vendég figyelmét.

Nem illik

 

- kluttyogó csizmában, nyekergő bakancsban, susogó nadrágban, kabátban, zajt keltő felszerelésben cserkelni.

- a kísérőnek előrerohanni, a vendéget elhagyni.

- a vendégnek a kísérőt megelőznie, csak akkor, ha erre a kísérő biztatja.

 

Lesen

 

- a magaslesre a kísérő (hivatásos) vadásznak kell elsőként felmenni.

- a kísérő vadász felszerelésének felvitelében segíteni.

- a kísérőnek megvárni, amíg a vendég elhelyezkedik és csak azután helyet foglalni.

- suttogva és csak a legszükségesebbeket megbeszélni, esetleg kézjelekkel magyarázni.

- minden, a lesen előforduló tevékenységet megbeszélni a kísérővel vagy a vadásszal.

- a mások által otthagyott szemetet, üres üveget, egyebeket összeszedni és távozáskor elvinni.

-a beíró könyv szerinti előző vadászt esetleges hanyagságára, szemetelésére négyszemközt figyelmeztetni.

- feleslegesen mozgolódni, zajongani, telefonálgatni.

- szemetelni, a lesen és környékén bármiféle “nyomot” hagyni.

 

 

A lövés előtt és után, a vad birtokba vétele

 

- a pontos lövést/lövéseket elősegítő eszközöket használni. (cserkeléshez a célzóbotot, magaslesen a puska alá rakható támasztékot).

- a látott vadról információt kérni és adni.

- a lövésre a határozott, félreérthetetlen felszólítást/engedélyt megvárni.

- a kísérőnek megfigyelni a rálövés helyét és a vad jelzéseit.

- a mértékletesség elvét betartani.

- csak arra a vadra lőni, amelyre a kísérő engedélyt adott.

- a lövés után a fegyvert azonnal tűzkész állapotba hozni.

- a kimúlt vadhoz a vendéget előre engedni.

- a nagyvadat méltó helyzetbe helyezni, hogy a belövés kerüljön felülre.

- a találat helyére helyezni a sebtöretet (leveles ágdarab).

- a vad szájába helyezni az utolsó falatot (amit a vad fogyasztana).

- az elejtőnek és a kísérőnek (és minden jelenlévőnek) kalapjukat kézben tartva legalább fél percig némán megadni a kimúlt vadnak a tiszteletet.

- a kalaptöretet (lehetőleg fenyő vagy tölgyleveles ágat, de nem bokrot) a kísérőnek a kalapjára helyezve az elejtőnek átadni, jobb kézzel pedig kezet fogni és azt mondani: “Üdv a vadásznak!”

- az elejtőnek erre azt válaszolni: “Köszönöm a vadászatot”.

- felfokozott izgalmi állapotunkkal a társunk hangulatát, koncentrációját befolyásolni.

- a fegyvert fölöslegesen babrálni, unalomból célozgatni.

- tudatosan a vadat elriasztani vagy szándékosan hibázni.

 

 

A sebzés

 

- a kísérő véleményét, ítéletét elfogadni.

- felszólítás után minél gyorsabban ismételni.

- megjegyezni és megjelölni a rálövés helyét és az első vér megtalálását.

- a kísérőt hibáztatni, lövésre biztatni.

- káromkodni, a hibát bármi másban keresni.

 

Az utánkeresés

 

 

- a sebzett vadat addig utánkeresni, amíg esélye van a megtalálásának.

- az utánkeresés során a megtalált nyomokat jól láthatóan megjelölni.

- a sebzés bejelentésével a hivatásos személyzet és/vagy utánkeresésére alkalmas vadászkutya segítségét igénybe venni.

- előre tisztázni, hogy ki adja meg a kegyelemlövést a vad megtalálása esetén, mivel a kegyelemlövés joga alapesetben a vadászkutya vezetőjét illeti.

- eredményes utánkeresés után a kutya nyakörvébe töretet tűzni.

- a vendégvadásznak okoskodni, az utánkereséshez utasításokat adni.

- kutya nélkül a vadat tovább űzni, ha az első sebágyból a vad előttünk felkelt.

- éjszaka rossz látási viszonyok között az utánkeresést megkezdeni.

 

A zsigerelés

 

- az elejtőnek fölajánlani, lehetővé tenni, hogy a vadját zsigerelje.

- a zsigereléshez segítséget nyújtani.

- előre tisztázni, hogy az elejtő igényt tart-e a belsőségből járó vadászrészre.

- felajánlani a segítséget a vad felrakásában, elszállításában, egyebekben.

- a kísérőnek gondoskodnia arról, hogy a zsigerelés után víz és kéztörlő legyen a kézmosáshoz.

- a kísérőt a zsigereléskor otthagyni, a segítséget elmulasztani.

- beleszólni a zsigerelő munkájába, kritizálni, okoskodni.

 

A teríték

 

- minden esetben terítéket készíteni, annak rendje módja, valamint az elejtett vadfajnak megfelelően.

- töretet átadni, átvenni, a hagyományos ceremóniáknak megfelelően.

- az elejtett nagyvadnak az utolsó falatot megadni. (Ragadozónak nem jár utolsó falat.)

- ha a vendég az elejtett vadból élete első vadját ejti el, az avatás ceremóniáját elvégezni. (Lásd a vadászias vadászavatás címszó alatt.)

- az elejtett vad fotózási lehetőségét biztosítani, felajánlani.

- a fotózáskor, hogy csak az elejtőnél legyen puska.

- az elejtőnek a zsákmánynál sze-rényen viselkedni, fotózáskor a vad mögé térdelni. A vadra legfeljebb csak a puskát támaszthatja az elejtő. A fényképen a téma a vad, s nem az elejtő.

- a terítéken fekvő vadat átlépni, feleslegesen fogdosni.

- a ceremóniák előtt eltávozni.

- a vadat felnyitott oldala felől fényképezni.

- a vadat lábbal “illetni”, igazgatni.

 

A kürtölés

 

- a kürtösöknek kalapban, a vendégeknek, kísérőknek, részvevőknek kalappal a kézben meghallgatni a vad halálát jelentő kürtjeleket.

- a kürtjelek után tapsolni, tetszést nyilvánítani.

- az illető vad halála és hallalin kívül más kürtjelet fújatni.

- a kürtösöknek a felálláskor a terítéken fekvő vad hátulsó részének irányában felállni.

 

Barkácsolás lovaskocsival, szánnal

 

- a kocsisnak és a kísérő vadásznak a bakon-, a vadászvendégnek és a kísérőknek a hátsó ülésen ülni.

- a vadászat megkezdése előtt tisztázni, hogy a vad megpillantása, elbírálása után kinek, mi a teendője, milyen engedélyre lőhet a vendég.

- a kocsisnak, illetve a kísérő vadásznak, a behajló esetleg visszacsapódó ágakra figyelni, azoktól megóvni a hátul ülőket.

- a lovak irányába vagy a fejük fölött lőni.

- a puskával hadonászni, célozgatni.

- a fogatvezető dolgába beleszólni, a jármódot kritizálni.

- a lovakat bíztatni, nógatni.

 

Barkácsolás terepjáróval

 

- előre eldönteni, hogy a vendég hova ül, a vezető melletti ülésre vagy hátra.

- ha több vadászvendég is ül a kocsiban, előre tisztázni az elejtők, a kiszállók sorrendjét.

-a gépkocsi vezetésébe beleszólni.

- a területrész megválasztását kritizálni, a sebességet bírálni.

- a fegyver töretlenségéről a kísérőket bizonytalanságban tartani.

 

A trófea

 

- a trófeával a vadnak kijáró tisztelettel bánni.

- a trófeát minden szennyeződéstől megtisztítani.

- szállításkor törődni vele, sérülésektől megóvni.

- tudomásul venni, hogy nem annak nagysága, méretei fontosak, hanem az elejtés körülményeinek élményszerűsége, különlegessége.

- megbecsülni, tisztelni és később is megfelelően kezelni, ápolni.

- természetes valóságában megőrizni.

- becsmérelni, kicsinyellni még az úgynevezett “selejt” egyed esetében sem.

- elajándékozni, eladni, vadászbálon tombola tárgyként kisorsolni, stb.

- élő vad agancsát, szarvát, agyarát trófeának nevezni, mert mindezek csak akkor nevezhetők trófeának, ha azokat szabályos vadászat során zsákmányolták. Ellenkező esetben vagy bűnjel, vagy elhullott állati maradvány.

Az összeállítást készítette:

 

Agyaki Gábor, Bránya János, Dúcz László,Homonnay Zsombor, Mátyás Ferenc, dr. Nédics István,
Pomázi Ágoston, Ring Péter, Somfalvi Ervin.


Szerkesztette: Csekő Sándor