Vadászati Információs Portál

 

 

A vadászias viselkedés szabályai, ha egyedül vadászunk

A beírókönyvnél

 

Illik

 

- és egyébként is kötelező mindent — biztonsági körzetet, az érkezés-távozás időpontját, a lövést, sebzést, stb. — a beírókönyvben pontosan vezetni.

- mások beírásait is tanulmányozni, mert ebből is tájékozódhatunk.

Nem illik

 

- a mások által kifigyelt vadra, a más területére “ráírni

kamu” beírásokat tenni.

- korábban és előre beírni és a beírás ellenére a területre ki sem menni.

- és szabálytalan a beírókönyvbe utólag beírni.

 

Az útvonal megválasztása

 

- a beírt biztonsági körzetet úgy megközelíteni, hogy ezzel ne zavarjuk meg mások vadászatát, ne rontsuk vadásztársaink vadászati esélyeit.

- a vadászat befejezésénél is figyelembe venni, hogy mások is vannak a területen.

- szándékosan végigjárni a sózókat, etetőket, az egész vadászterületet, ha tudjuk, hogy vadásztársaink is készülnek a vadászatra.

- magunk szag-, vagy bármilyen más — a vad mozgását, szokásainak betartását — zavaró nyomot hagyni, sem vadászat előtt, sem utána.

 

A lesen

 

- a magaslest legalább olyan állapotban otthagyni, mint amilyen állapotban felültünk rá.

- a szemetet összetakarítani és a lesről elhozva a szemétgyűjtőbe rakni.

- jelezni, ha a magasles hiányosságát, hibáját észleljük.

- szemetet (üveget, dobozt, zacskót, csikket stb.) magunk után hagyni a magaslesen.

- a magasles környékén magunk után szag-, vagy bármi más nyomot hagyni.

- a magasles berendezéseit (létráját, ülődeszkáját, stb.) elrejteni vagy megrongálni.

 

A lövés

 

- szabályosan meglőni a vadat.

- függetlenül a találattól, azonnal újratölteni a fegyvert, hogy ha kell, ismételni tudjunk.

- összeszedni a kilőtt töltényhüvelyeket.

- megfigyelni a vad lövés-jelzését, hogy könnyebben megtaláljuk.

- megjegyezni a lőirányt, a rálövés helyét, valamint a lőtt vad menekülésének irányát.

- a mértékletesség elvét egyedül is betartani.

- sózón, etetőhelyen egészséges vadra lövést tenni.

- a tükrét, hátulját mutató vadra lövést tenni.

- mert nem vadászias letagadni, illetőleg más vadfaj hibázását bemondani, ha lövést tettünk.

- szétszórni a töltény/ek hüvelyét/hüvelyeit.

 

 

A lövés után

 

- a lövés után néhány percig várakozni, időt adni a jól eltalált vadnak, hogy kimúljon.

- felkészülni a kegyelemlövésre, olyan lövedéket használni, amelyik kevésbé roncsolja a vad testét.

- várakozni, ha látjuk, hogy a lövés rossz helyre ment, azonnal ismételni kell, hogy a vadat megváltsuk a szenvedéstől.

- nézni a vad szenvedését, minél előbb kegyelemlövéssel kell átsegítenünk a túlvilágra.

- a lőtt vaddal tiszteletlenül bánni.

 

A töret és az utolsó falat

 

- az elejtett nagyvad szájába utolsó falatot, sebtöretet helyezni akkor is, ha egyedül vagyunk. Az utolsó falat bármely növény lehet, a gesztusnak van értéke.

- saját magunknak is töretet készíteni — tölgy vagy fenyőágból — és azt kalapunk bal oldalára feltűzni.

- kalapunk levételével egyedül is megadni a végső tisztességet az elejtett vadnak.

- az elejtett ragadozónak utolsó falatot rakni a szájába.

 

 

A lőtt vad

 

- kizsigerelni vagy legalább feltörni a vadat.

- egy töltényhüvelyt, papír zsebkendőt, stb. a vadon elhelyezni.

- bármilyen szag anyaggal körülvenni.

- a vad elszállításáról lelkiismeretesen gondoskodni.

 

 

A szalonkázás illemtana

 

- a húzás előtt legalább fél órával korábban a leshelyre menni.

- tájékozódni a többi vadász elhelyezkedéséről.

- a vadászok közötti, megbeszélt távolságot betartani.

- megbeszélni a társakkal, ha szalonka-sípot akarunk használni.

- a szerencsés elejtőnek gratulálni.

- a húzás végén más vadásznak segíteni.

- a vadászházban vagy otthon a szalonkának a végtisztességet megadni. (Fenyőgallyon, gyertyát gyújtva.)

- elkésve, végigvonulni a lőálláson álló vadászok előtt.

- megbeszélés nélkül más megszokott standját elfoglalni.

- folyamatosan sípolni, a lőálláson hangoskodni.

- mások megtévesztésére lövéseket tenni.

- más vadfajra lövést tenni.

- a többi vadászt a húzás ideje alatt zavarni.

- a lőtt szalonkát a lábánál fogva vinni, zsebbe vagy táskába gyűrni.

- köszönés nélkül elmenni a szalonkázás helyszínéről.

 

A vízivad vadászatának illemtana

 

- valamennyi időben érkező résztvevővel együtt a területre menni, a lőállások elosztását előre megbeszélni.

- a húzás előtt, legalább félórával korábban a lőállásokat elfoglalni.

- tiszteletben tartani vadásztársaink szokásos helyeit.

- a hívóeszközök használatát a többiekkel előre megbeszélni.

- a húzás alatt takarásba húzódni, elrejtőzni.

- az első récéket, ludakat lövés nélkül elengedni.

- a vízivadat úgy meglőni, hogy megtalálásuknak, felvételüknek esélye legyen.

- betartani a vadászias lőtávolságot, amely akkor ideális, ha még látjuk a madár lábának a színét.

- meglőni a sebzett, beteg madarat akár úszik, akár gyalogol.

- a vadásztársak elveszett vadjának megkeresésében segíteni.

- a vadásznak és a kísérőjének feltűnő színű, a vadászat eredményességét rontó ruházatban megjelenni.

- más lőállását annak előzetes engedélye nélkül elfoglalni.

- az első, szálláscsinálókra lövést tenni.

- leesett madarunk keresésével szomszédjaink vadászatát zavarni.

- a kutyás vadászt a húzás ideje alatt meglőtt madarunk keresésére kérni.

- bizonytalan távlövésekkel zavarni a húzást, rontani mások vadászati esélyeit.

Az összeállítást készítette:

 

Agyaki Gábor, Bránya János, Dúcz László,Homonnay Zsombor, Mátyás Ferenc, dr. Nédics István,
Pomázi Ágoston, Ring Péter, Somfalvi Ervin.


Szerkesztette: Csekő Sándor