Vadászati Információs Portál

 

 

A vadász búcsúztatása

 

(

Illik

 

- tisztességgel elbúcsúztatni azokat az idős vadászokat, akik koruk, egészségi állapotuk vagy anyagi helyzetük miatt abbahagyják a vadászatot.

- közgyűlésen, vadászrendezvényen a búcsúztatót ünnepélyessé tenni.

- okiratban, emléklappal, kitüntetéssel, ajándékkal az érdemes vadász tevékenységét elismerni.

Nem illik

 

- a búcsúztatást elfelejteni.

- az idős, elbúcsúzott vadászokról megfeledkezni.

 

A vadász temetése

 

- minden elhunyt vadásztársunk temetésén az adott vadászközösség nevében legalább egy koszorút elhelyezni.

- megkérdezni az elhunyt családját, hogy igényli-e a vadászias temetést.

- az adott vadászközösség vezetőinek tisztában lenni azzal, hogy kit tekintenek saját halottjuknak és ennek megfelelően intézkedni.

- a vadászias temetésre az elhunyt vadász barátait, vadásztársait meghívni.

- a meghívottak listájának összeállításához a gyászoló család segítségét kérni.

- ha az elhunytat a vadászközösség saját halottjának tekinti, a ravatalt is vadásziasan feldíszíteni.

- az elhunyt vadászati elismeréseit, kitüntetéseit egy zöld párnán a ravatal előtt elhelyezni.

- ha a vadászias temetés kürtjelek elfújásával kezdődik és azzal is ér véget. A temetés alatt a közismert gyászzene mellett, vadászias zene is szólhat.

- az elhunyt ravatalánál — ünnepi vadászruhában — díszőrséget állni. - ha erre nem tart igényt a család, akkor a ravatalozó előtt díszsorfal között vigyék az urnát vagy a koporsót.

- a temetésre elhozni és az elhunyt tiszteletére meghajtani az adott vadászközösség zászlóját. (Ha megyei vagy országos tisztség-viselő volt az elhunyt, illik a zászló meghajtásával tisztelegni.)

- a temetésen résztvevő vadászoknak kalapjuk jobb (!) oldalán töretet viselni, amit a szertartást követően a sírhantra vagy a virágok közé kell tenni.

- a temetés vadász-szervezőinek a fenyőből készült kalaptöretekről előre gondoskodni és az érkező vadászoknak kiosztani.

- az adott vadászközösség vezetőinek az elhunytról a vadászlapokban néhány sorban megemlékezni.

- az elhunytról az első közösségi találkozó (közgyűlés vagy vadászat) alkalmából legalább egy perces néma gyásszal megemlékezni.

- amennyiben erre lehetőség van (például a vadászház kertjében) az erre érdemes vadászoknak emlékfát ültetni, emléküket ezzel is megőrizni.

- a vadászias temetést vagy ennek bármely részletét az elhunyt családjára ráerőszakolni.

- elkésni és a temetésről korábban távozni.

- a temetés ideje alatt megfeledkezni a mobiltelefonok kikapcsolásáról.

- a vadászias temetésre vadászkalap nélkül érkezni.

- a vadász ravatalánál, a sírhantnál, egyáltalán a temetőben díszsortüzet lőni.

 

Az összeállítást készítette:

 

Agyaki Gábor, Bránya János, Dúcz László,Homonnay Zsombor, Mátyás Ferenc, dr. Nédics István,
Pomázi Ágoston, Ring Péter, Somfalvi Ervin.


Szerkesztette: Csekő Sándor