Vadászati Információs Portál

 

 

 

Általános szabályok

 

Mottó: “Úgy viselkedj másokkal szemben, ahogy

szeretnéd, hogy mások veled szemben viselkedjenek.”

(Voltaire erkölcsi törvénye)

 

Meghívás vadászatra

 

Illik

 

- minden vadászatra szóló meghívást udvariasan elfogadni

- a vadászatra szóló konkrét meghívást írásban is megerősíteni. (Plusz gesztus, ha névre szóló nyomtatott meghívót, levelezőlapot küld a meghívó, amely tartalmazza a megközelítés lehetőségeit, esetleg térképet.)

- a meghívást időben visszaigazolni vagy lemondani

- a meghívottad a program részleteiről is tájékoztatni

- a meghívótól a vadászati program részletei felől érdeklődni, kérdezősködni.

- a meghívást viszonozni.

Nem illik

 

- élni azzal a vadászati meghívással, amelyik nem konkrét vadászat, konkrét időpontjára vonatkozik.

- tovább maradni, mint amennyire a meghívás szólt.

- hívatlanul, bejelentés (megbeszélés) nélkül plusz vendéget (vendégeket) vagy kísérőt vinni a vadászatra.

 

A pontosság

 

- a vadászatra nagyon pontosan vagy korábban érkezni. (mindenről el szabad késni, a vadászatról nem!)

- a vadászat megbeszélt időpontjára menetkészen állni

- főleg a társasvadászatokon a késéssel mások hangulatát elrontani.

 

Köszönés és köszöntés

 

- kalapemeléssel és kézfogással valamint a napszaknak megfelelő köszöntéssel köszönni.

- kézfogás közben a másik szemébe nézni.

- a vendégvadászt/vadászokat a vadászat megnyitásán külön is köszönteni.

- mindig az újonnan érkezőnek előre köszönni.

- a vadászterületen, erdőn, mezőn minden szembejövőnek köszönni.

- a vadászat megnyitásán a köszöntést minden jelenlevőnek néma kalapemeléssel viszonozni.

- a vadászat végén lehetőleg mindenkitől elköszönni.

- “jó vadászatot!” kívánni. Mivel a vadászok többsége babonás.

- a jó barátokon kívül a divatos “csókkal” a köszöntést kiegészíteni.

- egyetlen vadászatról, vadászati rendezvényről sem köszönés nélkül, “angolosan” távozni

 

A tegeződés

 

- megvárni, amíg az idősebb, korosabb vadász a tegeződést kezdeményezi.

- az idősebb, korosabb vadász tegezését udvariasan viszonozni, mivel a tegeződés a vadászok körében majdhogynem természetes.

- az idősebb, korosabb vadászt letegezni. Ez nagyfokú udvariatlanság, amely sok embert zavar.

 

A bemutatkozás szabályai

 

- a vadászaton minden résztvevőnek (!) bemutatkozni

- ha a találkozáskor többen vannak jelen, az újonnan érkezőt vagy a vendéget — a jelenlevőknek egy-két mondattal bemutatni. (Esetleg cím, rang, foglalkozás, vadászati múlt, stb. megemlítésével.)

- a bemutatkozásnál a címmel, ranggal, beosztással, stb. kérkedni, hangsúlyozni, mivel a vadászaton elvileg mindenki mindenkivel egyenlő.

- félrevezető adatokat magunkról vagy másokról közölni.

 

Udvariasság

 

- a vadászaton minden szituációban udvariasnak lenni, megkülönböztetett figyelemmel a hölgyekre, a vendégekre, az idősebb, korosabb vadászokra.

- az udvariasságot, a figyelmességet udvariassággal, figyelmességgel viszonozni.

- bocsánatot kérni, ha hibáztunk.

- a velünk szemben tapasztalható udvariassággal, figyelmességgel visszaélni, udvariatlansággal válaszolni.

- káromkodni.

- a vadat becsmérelni.

 

Tapintat

 

- a mások vadászatát, szórakozását tiszteletben tartani.

- figyelemmel lenni mások érzékenységére, legyen szó a vadászház csendjéről, lábbelink “illatáról”, leheletünk vagy testszagunk kellemetlenségéről.

- a vadászatot befejezni, ha a résztvevők közül valaki életét veszti.

- úgy viselkedni, hogy ezzel a környezetünkben ellenérzést keltsünk.

- a vadászterületen gyalog autóval lámpázással, hangoskodással vagy bármi mással mások vadászatát megzavarni.

- tagként, vendégként, kísérőként, stb. fölöslegesen és tapintatlanul okoskodni.

- a vadászat előtt olyan ételt vagy italt fogyasztani, amelynek szaga vagy illata mások számára kellemetlen lehet.

 

Segítőkészség

 

- vadásztársunknak, a vadászat részvevőinek, az adott közösségnek ésszerű keretek között, mindenben segíteni.

- a segítséget viszonozni.

- a segítőkészséggel visszaélni, ezzel esetleges vadászati előnyökre szert tenni.

- bármilyen segítséget udvariatlanul visszautasítani.

 

Hozzáértés

 

- ismerni, tisztelni, ápolni és használni a vadászati szakkifejezéseket, és — vadászok közt — beszélni a vadásznyelvet.

- tiszteletben tartani mások vadászbabonáit.

- ismerni a vadászat hagyományait, tradícióit, gyakorolni és gyarapítani a szakmai tudást.

- a vadászirodalmat és a vadászlapokat olvasni.

- a megszerzett tudást másokkal megosztani, a kezdő vadászokat tanítani, nevelni.

- a megszerzett tudást fitogtatni és a tudással visszaélni

 

Méltatlanság

 

- minden élethelyzetben vadásziasan viselkedni.

- a vadászközösségek soraiból kizárni a vadászias viselkedés szabályainak sorozatos megsértőit, akik méltatlanná váltak, hogy az igaz vadászok közé tartozzanak.

- a vadászias közösség döntését tudomásul venni.

- a méltatlansággal visszaélni.

- a méltatlanság miatt kizárt vadásznak a közösség ellen fordulni.

 

Öltözködés

 

- vadászati rendezvényeken az alkalomhoz illően megjelenni.

- tiszta és ápolt, az adott vadászati módnak megfelelő /zöld, khaki vagy zöldes árnyalatú/ öltözetben a vadászaton megjelenni.

- a kísérőnket is az adott vadászati módnak megfelelő öltözettel ellátni.

- bármilyen állami testületnek egyenruhájában, annak egyes darabjaiban, koszos, ápolatlan, terepmintás, tarka-barka vagy “civil” öltözetben a vadászaton megjelenni.

 

Felszerelés

 

- a vadászaton hibátlan felszereléssel megjelenni.

- hogy a vadásznak éles, tokban lévő vadászkése vagy bicskája legyen.

- tudni, hogy az adott vadfajra és vadászati módra milyen vadászati felszerelés indokolt.


A vadászati törvényben és rendeletben nem szereplő, de a vadásziassághoz ajánlott és praktikus felszerelések:

-         Nagyvad vadászatán: hátizsák, térkép a területről /a biztonsági körzetek bejelölésével/, kis fenőkő vagy kés-élesítő, erős kötél vagy fémkampó a vonszoláshoz, víz a zsigerelés utáni kézmosáshoz, törlőrongy, gyufa vagy öngyújtó, tartalék elemek a zseblámpához, tű, cérna, biztosítótű, tartalék zokni vagy harisnya, esőkabát.

-         A lesen jó szolgálatot tehet a pokróc vagy az ülőpárna, a barkácsoláshoz pedig még nyáron is érdemes melegebben öltözni.

-         Apróvadvadászaton: aggató, madzagdarabok a vad felkötözéséhez, zseblámpa, gyufa, öngyújtó, tű cérna, biztosítótű, tartalék zokni vagy harisnya, esőkabát.

- hiányos vagy tudottan használhatatlan felszereléssel a vadászaton megjelenni vagy részt venni.

- az apróvad vadászatán 10 centiméternél hosszabb tőrt viselni.

- a vadásztőrt hivalkodóan viselni.

- semmilyen vadászaton a vadásztőrt katonai vagy kommandós túlélő késsel vagy hasonló vadásziatlan formájú-fazonú késsel helyettesíteni.

 

 

A kalap viselésének illemszabályai

 

- tudni, hogy a kalap a hideg napokat és a sportlövészetet nem számítva a vadászias vadászöltözet elmaradhatatlan része.

- tudni, hogy a kalap az egyetlen olyan ruhadarab, amely lehet zsíros, kopott, szakadt vagy kutyarágta — azaz patinás.

- tudni, hogy mikor kell kalapot emelnünk (köszönéskor, a köszönés fogadásakor és a gratulációnál), illetőleg mikor kell levennünk és kézben tartanunk a kalapunkat (a himnuszok, az eligazítás, a vad halálát jelző kürtjelek, a nagy hallali alatt, az elesett nagyvad előtti vagy a terítéknél történő tiszteletadásnál.)

- kalapot hordani a vadászházban vagy bármely épületben.

- kalapban ülni az autóban és autót vezetni.

 

Ékszerek-kitüntetések viselése

 

- a kimondottan vadász-ékszerek (nyakkendőt helyettesítő faragott csontból vagy agancsból készített nyakmantyú, agancs vagy vadászmotívumokkal díszített mandzsetta gomb, nyakkendő-tű, kalapdísz, jelvény vagy kitűző) viselése.

- ünnepélyes vagy közéleti rendezvényen a kitüntetést viselni.

- a kitüntetéseket vadászaton viselni.

Olyan kitüntetést a kalapon viselni, amelyik nem kitűzőnek készült.

- semmilyen ékszert (arany-karkötő, ujjnyi vastag nyaklánc, stb) sem a vadászaton, sem a vadászati rendezvényeken hivalkodóan, státusz-szimbólumként viselni.

 

A tapsolás szabályai

 

- a tetszésünket taps formájában is kinyilvánítani, ha valamivel vagy valakivel egyetértünk, ha egy produkciót ezzel elismerünk. A taps és ennek fokozatai egyben minősítések, az állásfoglalásunkat tükrözik.

- megtapsolni a közgyűlésen az előadókat, a beszámolókat, az új tisztségviselőket, a kitüntetetteket, a hozzászólókat, stb — ha személyükkel és az elmondottakkal egyetértünk.

- megtapsolni a kürtösöket, ha a kürtjeleken kívüli zeneszámot adtak elő.

- megtapsolni — természetesen csak csöndben és mutatván a tapsolást — egy-egy bravúros lövést, egy-egy  olyan vadászati “produkciót”, amelyre mi magunk is büszkék lennénk.

- megtapsolni a sikereket, az eredményeket.

- tapsolni csak azért, mert a többiek tapsolnak.

- megtapsolni a vadászkürtösöket, ha valamelyik vad halálát jelentő kürtjelet fújták el.

 

A vadászias ajándékozás illemszabályai

 

- minden esetben ajándékot vinni és a vadászat megkezdése előtt átadni a vendéglátónak, a meghívónak, a barátnak. Az ajándék nagyságának és értékének összege nem kell, hogy arányban álljon a meghívás nagyságának és értékének összegével, merthogy az ajándék minden esetben csak figyelmesség és nem értéken történő cseretárgy.

- tudni, hogy minek örülne a legjobban az, akinek az ajándékot szánjuk és illik ehhez közelíteni az ajándék milyenségét.

- az ajándékot megköszönni és örülni — még akkor is, ha ez a megajándékozottnak nem jelentett semmi örömöt.

- a vadászat után a kísérő vadász munkáját is ajándékkal elismerni. (Ha a kísérő hivatásos vadász, valljuk be és ez nem tartható bűnnek, hogy az ajándék készpénz is lehet.)

 

- már csak vadász-babonából sem bicskát, kést, tőrt ajándékba adni. Ezekért mindig szimbolikusan fizetséget, 5-10 forintot kell kérni, hogy a kés a barátságot ne vágja el.

- megjegyzést tenni semmilyen ajándékra és főleg az értéke miatt nem illik visszautasítani, netán visszaadni.

- sőt talán már több is illetlenségnél, amikor a hazai kísérő megpróbálja kicsikarni a vendégből az ajándékot, rossz hiányos felszerelésére, ruházatára hivatkozva.

- értéktelen, másoktól szóróajándékként kapott ajándékokat úgy továbbadni, mintha azok értékesek és személyes ajándékaink lennének.

- az ajándékozást olyan színben feltüntetni, hogy azzal értékcsere történt.

- túl értékes tárgyat vagy bármi mást ajándékba adni, mert ezzel egyrészt kellemetlen helyzetbe hozzuk az ajándékozottat, másrészt mindenkiben felmerülhet a megvesztegetés gondolata.

 

A távcsövezés illemszabályai

 

- távcsövet használni, ha tehetjük és erre lehetőségünk is van, mert így nem kerülünk hátrányos helyzetbe a távcsövezővel szemben és nem fosztjuk meg magunkat a távcsövezés nyújtotta élményektől.

- a távcsövön látott jelenségre mások figyelmét is felhívni, megmutatni, elmondani, hogy mit látunk vagy láttunk.

- a kísérőnek, ha erre mód van — lehetőséget hagyni arra, hogy a vendég a lövés előtt megtávcsövezhesse a kiszemelt vadat.

- a távcső nélküli kísérőnek időnként átadni a távcsövet, hogy ő is részese lehessen a vadászat, a vad látványának élményében.

- távcső nélkül a nagyvad vadászatán — kivéve a vaddisznóhajtás — megjelenni.

- a távcsővel bajlódni, ha azonnali lövésre kapunk felszólítást.

- mások nyakából lekapkodni a távcsövet, ki kell várni, amíg a távcsövet használó ezt magától vagy kérésünkre átadja.

 

A vad észlelésének jelzése

 

- minden esetben jelezni lesen, cserkelésen, barkácsoláson vagy autóval történő vadászaton a felfedezett vad hollétét, milyenségét, stb.

- a jelzést úgy továbbítani, hogy ez ne befolyásolja a látványt, azaz nem kell hangoskodni, indokolatlanul mozogni, mert attól a vad “világgá megy.”

- a vad felfedezésének, az “én láttam meg előbb” tényével dicsekedni, kísérőnket vagy társunkat emiatt lebecsülni vagy kellemetlen helyzetbe hozni.

 

A fegyver használatának illemszabályai

 

- a kísérőnek is fegyvert vinnie a vadászatra, hogy szükség esetén használni tudja.

- az első lövés jogát felajánlani a fizető vagy nem fizető vendégnek: sebzett vadra, veszett rókára, vagy a kóbor kutyákra.

- a vendégnek elfogadnia sebzett vadra, veszett rókára vagy a kóbor kutyára felajánlott lehetőséget.

- a vadászfegyvert úgy vinni és úgy kezelni, hogy az bármikor — akaratunk ellenére is — elsülhet. Ennek megfelelően minden helyzetben figyelni kell a puskacső irányát, hogy az soha ne irányuljon emberre.

- a sörétes puskát megtörni vagy félautomata fegyver töltényadagolójába keresztbe egy töltényt rakni.

- a golyós puska zárdugattyúját nyitva tartani.

- a les sarkába állított fegyvert mindig bebiztosítani.

- cserkelés közben, ha elöl megyünk, a puska csövét felfelé és előre tartva a vállunkon hordani, ha hátul megyünk a fegyver csövét felfelé és hátra irányítani.

- barkácsoláskor a lovaskocsin a golyós puska tölténytárjában lévő lőszereket a cső alatt tartani és csak a lövés előtt csőre tölteni.

- a fegyver csövét mindig kiüríteni, ha autóba ülünk vagy ha a fegyvert autóba pakoljuk. Autós vadászat közben — ugyanúgy, mint a barkácsolásnál — a lőszereknek cső alatt kell lenniük.

- a fizető vendégnek felajánlott sebzett vad, veszett róka, kóbor kutya vagy macska után semmilyen díjat felszámolni.

- vadásztársainkban kétségeket kelteni, hogy töltött, vagy töltetlen a fegyver, amit a kezünkben tartunk, szállítunk vagy pakolunk.

- a fegyverünkkel még akkor sem, ha töltetlen, össze-vissza kalimpálni, forogni, valaki vagy valakik felé tartani.

- a fegyver csövének végére tennünk e kezünket, arra támaszkodnunk.

- és nem is tanácsos a távcsöves fegyvereket szögre vagy valami másra felakasztani.

 

A mobiltelefon használatának illemszabályai

 

- társaságban, tárgyaláson, közgyűlésen, de legfőképpen a vadászaton a mobiltelefont kikapcsolni.

- a telefont — kikapcsolva — a vadászaton is magunknál tartani, ha esetleges segítség kérésére kívánjuk használni.

- a telefont a társas vadászaton — kizárólag a hajtások szünetében — a vadászok, a vadászat irányítására használni.

- a telefont lesen, cserkelésen, barkácsoláson használni.

- vadászat közben telefonálgatni, hívni és hívást fogadni.

- a mobiltelefont arra használni, hogy csökkentsük vele a vad esélyeit, ezzel párhuzamosan az elejtés vadásziasságát.

 

Az italfogyasztás illemszabályai

 

- megkínálni társainkat a nálunk lévő italból.(Nem feltétlenül kell alkoholra gondolni.)

- a kínálást elfogadni, ha valóban szomjasak vagyunk és jól esne a kínált egy — két korty.

  - megtörölni az üveg száját mielőtt vissza- vagy tovább adnánk.

- visszakínálni társainkat, ha nálunk is van ital.

- titokban, mások elől elbújva a vadászaton italt fogyasztani.(Ezúttal sem feltétlenül csak alkoholra kell gondolni.)

- a kínálással visszaélni, azaz többet inni egy-két kortynál, ha látjuk, hogy az üvegben kevés ital van. (De akkor sem, ha nem látjuk.)

- úgy vissza-, vagy továbbadni az üveget, hogy ne törölnénk meg a száját.

- túlzásba vinni a törölgetést, ha az előttünk kortyolgató netán megfeledkezett róla.

 

A koccintás illemszabályai

 

- a poharat a bal kezünkbe fogva koccintani.

- koccintás közben a másik szemébe nézni.

- a bal kezes koccintásra a nem vadász társakat bíztatni.

 

A kommunikáció illemszabályai

 

- a vadászaton kísérőnkkel, társainkkal párbeszédet kezdeményezni.

- magunkról, a vadászélményeinkről beszélni.

- fegyelmesen meghallgatni mások vadásztörténeteit.

- vadásztársainkkal a vadászaton kívül is kapcsolatot tartani.

- süketnek tettetni magunkat, ha kísérőnk vagy társaink párbeszédet kezdeményeznek velünk.

- belevágni mások történetébe és a sajátunkat ráerőltetni hallgatóságunkra.

- valótlanságokat állítani, mert ezzel nem csak magunkat járatjuk le.

 

 

Az összeállítást készítette:

 

Agyaki Gábor, Bránya János, Dúcz László,Homonnay Zsombor, Mátyás Ferenc, dr. Nédics István,
Pomázi Ágoston, Ring Péter, Somfalvi Ervin.


Szerkesztette: Csekő Sándor